SZYNOWA REWOLUCJA NA SŁUŻEWCU. DEBATA O ROZWOJU

Warszawski Służewiec ma silny potencjał do uczynienia z transportu szynowego jednego z głównych sposobów dojazdu dla 100 tys. pracowników i stale przybywających mieszkańców. Aby zachęcić jeszcze większą liczbę osób do korzystania z kolei i tramwajów należy jak najszybciej przywrócić tramwaje wzdłuż ul. Marynarskiej, zbudować linię tramwajową z Metra Wilanowska na Służewiec, zwiększyć częstotliwość kursowania pociągów i poprawić komfort korzystania ze stacji PKP Służewiec i PKP Okęcie. To najważniejsze wnioski z debaty „Transport szynowy na Służewcu”, która odbyła się 11 stycznia w Domu Kultury Kadr w Warszawie z inicjatywy Stowarzyszenia #Lepszy Służewiec i Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że rozwój komunikacji publicznej, a przede wszystkim transportu szynowego powinien iść w parze z dynamicznie rozwijającą się infrastrukturą dla samochodów.  Przypomnijmy, że w kolejną fazę wchodzi remont ul. Marynarskiej, planowane jest rozpoczęcie budowy połączenia ul. Woronicza z ul. Żwirki i Wigury oraz przedłużenie ul. Suwak, a miasto rozważa realizację wniosków z najnowszego Studium Obsługi Komunikacyjnej dla Rejonu Służewca – np. wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania czy ulic jednokierunkowych w obszarze Konstruktorska-Domaniewska. Kolejnym krokiem usprawniającym dojazd do tej części Warszawy powinno być znacznie lepsze wykorzystanie możliwości jakie dają kolej, metro i tramwaje, którymi Służewiec jest otoczony. W debacie „Transport szynowy na Służewcu” w roli prelegentów uczestniczyli: Krzysztof Rinas, Wiceburmistrz Dzielnicy Mokotów; Sławomir Monkiewicz, Naczelnik Wydziału Biura Strategii i Rozwoju, PKP PLK; Artur Zając i Jakub Zachor z Zarządu Transportu Miejskiego, Sebastian Tuszyński, inspektor w Biurze Strategii Systemu Tramwajowego w spółce Tramwaje Warszawskie i Karina Koziej, prezes Stowarzyszenia #Lepszy Służewiec.

W wielu przypadkach na Służewiec można dojechać znacznie szybciej koleją lub innym środkiem transportu publicznego niż samochodem. FOT. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Sprintem do inwestycji

Przedstawiciele Tramwajów Warszawskich i PKP PLK S.A. zapowiedzieli realizację inwestycji, dzięki którym zwiększy się liczba osób korzystających z komunikacji publicznej. Z ankiety Biura Polityki Mobilności m.st. Warszawy i Stowarzyszenia #Lepszy Służewiec wynika, że 48 proc. pracowników Służewca zdecydowałoby się na korzystanie z transportu publicznego, gdyby był sprawniejszy

– Do 2022 r. planujemy uruchomienie linii tramwajowej z Metra Wilanowska na Służewiec, w pierwszej połowie roku planujemy wystąpić o decyzję środowiskową. To znacznie ułatwi dojazd do zagłębia biurowego, w szczególności dla pasażerów jadących z południa. – powiedział Sebastian Tuszyński, inspektor w Biurze Strategii Systemu Tramwajowego w spółce Tramwaje Warszawskie.

Nowa linia tramwajowa ma łączyć nie tylko PKP Służewiec z metrem Wilanowska, ale umożliwi również kursowanie tramwajów od strony ul. Puławskiej na północ w kierunku Wołoskiej i dalej w kierunku Ochoty i Woli.

Na znaczeniu ma zyskać także stacja PKP Służewiec.

– Pracujemy nad analizą dotyczącą aglomeracji warszawskiej, która ma być gotowa w drugiej połowie tego roku. Jednym z rozważanych scenariuszy jest zwiększenie liczby torów i częstotliwości kursowania pociągów. Rozważamy także na przykład połączenie z linią do Konstancina-Jeziorny. Możliwa jest także zmiana lokalizacji stacji PKP Służewiec. – powiedział Sławomir Monkiewicz, Naczelnik Wydziału Analiz Transportowych, PKP PLK S.A. Przedstawiciele kolei i ZTM zgodnie stwierdzili, że sytuację znacznie poprawi remont linii średnicowej, Dworca Zachodniego i Dworca Gdańskiego. Przebudowa stacji Warszawa Zachodnia umożliwi np. bezkolizyjny przejazd w kierunku Woli i Dworca Gdańskiego.

Reprezentanci Zarządu Transportu Miejskiego mają nadzieję, że w tym roku powróci tramwaj na ul. Marynarską. Artur Zając z ZTM dodał, że nowa linia tramwajowa z Woli do Wilanowa jako linia obwodowa również pomoże w lepszym dojeździe na Służewiec, z pominięciem metra. Sytuację poprawi też planowany nowoczesny węzeł przesiadkowy po przebudowie okolic Dworca Południowego. Ponadto, w toku są analizy, które mają pokazać zasadność uruchomienia buspasów wzdłuż Alei Wilanowskiej i ul. Puławskiej. Dla wygody mieszkańców powstanie duży parking Park & Ride przy PKP Jeziorki. W przyszłości rozważana jest także budowa tramwaju w kierunku Okęcia.

Kolej na PKP Okęcie

Podczas debaty wiele uwagi poświęcono przystankowi PKP Warszawa Okęcie, który mógłby pomóc w obsłudze rejonu Komputerowa – Bokserska – Kłobucka. Tymczasem obecnie dojście do niej jest znacznie utrudnione – mieszkańcy w ciemnościach brodzą w błocie i kałużach, brakuje chodnika i jakiegokolwiek oświetlenia. Codzienną drogę do pracy doskonale zobrazowało nagranie video jednego z pasażerów, które wyemitowano w czasie spotkania. Uczestnicy debaty ponownie rozmawiali o poprawie dostępności stacji PKP Służewiec – dziś pasażerowie skaczą tu przez tory i brakuje chodników.

– Inwestycje są planowane, ale nie w tym roku. Działania utrudnia skomplikowana sytuacja własnościowa, tereny należą do PKP, Skarbu Państwa, miasta i użytkowników prywatnych. Należy to uporządkować i działać, a w przypadku PKP Okęcie współpracować z władzami Ursynowa. – powiedział Krzysztof Rinas, Wiceburmistrz Dzielnicy Mokotów.

Służewiecki transport potrzebuje gospodarza

Wielokondygnacyjny węzeł przesiadkowy w modernizowanej stacji londyńskiej Canary Wharf zakłada nawet realizację ogólnodostępnego ogrodu na dachu. Czy Służewiec doczeka się podobnych rozwiązań? FOT. Crossrail UK; Foster + Partners

– Służewiec pilnie potrzebuje spójnego programu rozwoju transportu kolejowego. Dziś tą kwestią zajmują się różne podmioty, jest to swego rodzaju patchwork. Brakuje gospodarza, który weźmie odpowiedzialność za stworzenie efektywnej sieci transportowej uwzgledniającej kolej i inne środki transportu stanowiące jej uzupełnienie. Warszawa powinna czerpać ze sprawdzonych wzorców – w dzielnicach biznesowych takich jak Canary Wharf czy Zuidas transport szynowy to podstawa, a siatka połączeń oraz stacje kolejowe są rozbudowywane. Konieczna jest też promocja połączeń kolejowych wśród mieszkańców aglomeracji warszawskie, bo nie zawsze zdają sobie sprawę, że pociągiem dojadą do pracy szybciej niż samochodem lub korzystając z innych środków transportu publicznego. – podsumowała Karina Koziej, prezes Zarządu Stowarzyszenia #Lepszy Służewiec.