SPPN NA SŁUŻEWCU: STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA – NIEZBĘDNA

Płatne parkowanie na Służewcu z pewnością będzie gorącym tematem w najbliższych miesiącach. Miasto, publikując wyniki najnowszego Studium Obsługi Komunikacyjnej Służewca opracowanego przez WYG International, zapowiedziało skierowanie pomysłu wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) do szerokich konsultacji.W dyskusjach o SPPN musimy odpowiedzieć sobie na pytanie jakiego Służewca pragniemy. Czy coraz bardziej zakorkowanego, z mnogością dziko parkujących samochodów rozjeżdżających zieleń, , czy może atrakcyjnego miejsca do pracy i mieszkania, do którego łatwo można dojechać i miło spędzać czas na terenach odzyskanych bezprawnie parkującym autom zamienionym w zielone skwery, parki i place miejskie? Jako Stowarzyszenie zrzeszające mieszkańców, pracowników, najemców oraz właścicieli i zarządców budynków na Służewcu, nie mamy wątpliwości, że najbardziej pożądana dla wszystkich będzie realizacja wizji nr 2. Debata o SPPN w tej części Warszawy wymaga ewolucji w myśleniu o rozwoju miasta. Wprowadzenie miastotwórczych zmian na Służewcu nie będzie możliwe bez wprowadzenia płatnego parkowania. Liczby są nieubłagane – już teraz pomimo 4,5 tys. miejsc parkingowych, aż jedna czwarta samochodów (czyli ponad 1 tys.!) parkuje nielegalnie. To zjawisko będzie eskalowało, bo – zgodnie z prognozami – około 2030 r. liczba mieszkańców stolicy powiększy się o kolejne kilkaset tysięcy mieszkańców (aut?). W zakresie transportu Służewiec podąża obecnie we wzorcowym kierunku, zgodnym z Warszawską Polityką Mobilności: zmniejszania liczby samochodów przy jednoczesnym wzmacnianiu transportu publicznego, rowerowego i alternatywnych jego form. Miasto we wspomnianym Studium zapowiada m.in. zwiększenie liczby autobusów, tramwajów, ścieżek rowerowych i łatwiejszy dostęp do peronu PKP Służewiec, dzięki budowie przejścia podziemnego.

Realizacja SPPN powinna być naturalną kontynuacją tego podejścia, rozszerzonego o strategiczne zaplanowanie przyjaznych przestrzeni. Rozmawialiśmy już o tym z Biurem Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy.

Ten holistyczny projekt, dzięki determinacji wszystkich może się udać. Jak wynika z badania przeprowadzonego w ubiegłym roku przez Stowarzyszenie #Lepszy Służewiec i miasto, aż 55 proc. osób dojeżdżało na Służewiec właśnie środkami komunikacji publicznej, nie mając jeszcze do czynienia z wieloma systemowymi usprawnieniami. Coraz więcej osób korzysta też z carpoolingu, systemu Veturilo lub rowerów oferowanych przez niektóre biurowce,, a wkrótce miasto wprowadzi w Warszawie carsharing, czyli wypożyczalnie samochodów miejskich. W zakresie nowych terenów publicznych #Lepszy Służewiec nawiązał dialog z miastem w celu budowy parku linearnego wykorzystującego nieczynne bocznice kolejowe i wzorcowego placu miejskiego. Tak jak w przypadku modernizacji ul. Marynarskiej, tak również w kwestii SPPN, nasze stowarzyszenie chętnie będzie pełniło funkcję swoistego centrum informacyjnego. Łączenie wiedzy i codziennych doświadczeń użytkowników Służewca z działaniami miasta przynosi oczekiwane efekty. Aby płatne parkowanie mogło funkcjonować sprawnie, warto rozważyć połączenie strefy z dotychczasową oraz wsparcie SPPN systemem informacji o wolnych miejscach parkingowych, obejmującej również informację o dostępnych miejscach w garażach podziemnych w biurowcach (miasto testuje już aplikację wskazującą wolne miejsca na Placu Konstytucji i przy Dworcu Centralnym).

Przypadek SPPN na Służewcu, ze względu na swoją specyfikę (stale rosnąca liczbą mieszkańców i 100 tys. osób pracujących codziennie na 1 mln mkw. powierzchni biurowej) może być referencją dla przyszłych rozwiązań parkingowych w Warszawie. Te również, z konieczności nadążania za zmieniającą się rzeczywistością, w najbliższym czasie będą musiały ulec zmianie.

***

Zapraszamy do kontaktu!

Drogą mailową: wasz@lepszysluzewiec.pl

Facebook: https://www.facebook.com/lepszy.sluzewiec