SŁUŻEWIEC ZMIERZA W DOBRYM KIERUNKU, ALE CHCEMY WIĘCEJ!

Inwestycje wskazane do realizacji w Studium Obsługi Komunikacyjnej Służewca to rozwiązania, na które czekają wszyscy. Warto jednak szerzej uwzględnić potrzeby pieszych i rowerzystów, a także skoncentrować działania na tworzeniu przyjaznej przestrzeni publicznej – tak Stowarzyszenie #Lepszy Służewiec ocenia dokument opublikowany właśnie przez miasto.

Inwestycje wskazane do realizacji w Studium Obsługi Komunikacyjnej Służewca to rozwiązania, na które czekają mieszkańcy, pracownicy, najemcy i właściciele czy zarządcy nieruchomości. „Biblia transportu” jest znakomitą bazą do rozwoju tego fragmentu stolicy, warto jednak szerzej uwzględnić potrzeby pieszych i rowerzystów, a także skoncentrować działania na tworzeniu przyjaznej przestrzeni publicznej – po wstępnej analizie tak Stowarzyszenie #Lepszy Służewiec ocenia dokument opublikowany właśnie przez miasto.

Propozycja #LS: Plac Miejski na 80-lecie Służewca

Transport i komunikacja są bezwzględnie ważne, lecz patrząc na potrzeby Służewca, należy myśleć wielowymiarowo. Używając metafory, to stół, który stoi tylko na dwóch nogach, a do jego stabilności potrzeba czterech, czyli dodatkowo: przestrzeni publicznych i zieleni. Przedstawiając analizę, miasto udowodniło, że poważnie traktuje przyszłość tej części stolicy. Zachęcamy więc, aby trzymając tempo, pójść o krok dalej. Postulujemy stworzenie wspólnie z miastem konkursu na modelowy Plac Miejski na Służewcu. Ten fragment Warszawy zasługuje na swoją agorę, przyjazne miejsce spotkań, odpoczynku, debat, wymiany doświadczeń. „Plac miejski byłby doskonałym prezentem z okazji przypadającego w przyszłym roku jubileuszu 80-lecia Służewca!

Lepszy transport…

Propozycje zawarte w Studium Obsługi Komunikacyjnej Służewca zdecydowanie poprawią sytuację transportowo-komunikacyjną tej części Warszawy, w której codziennie przebywa niemal 100 tys. pracowników i mieszkańców. Udrożnią zarówno dojazd – m.in. dzięki przedłużeniu ul. Woronicza do Żwirki i Wigury, jak i poruszanie się po Służewcu. Stowarzyszenie wysoko ocenia zarówno propozycję przebicia Suwak na północ i południe, co udrożni komunikacyjnie obszar i zlikwiduje wąskie gardła w rejonie ul. Postępu, jak i wprowadzenie jednokierunkowych ulic w formule: Konstruktorska – na zachód, Domaniewska – na wschód. W tym przypadku należy stworzyć ciąg pieszy w osi Racjonalizacji – dzięki temu osoby korzystające z transportu publicznego w tym kwartale unikną stania w korkach. #Lepszy Służewiec popiera wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Warto przy tym rozważyć włączenie w całość systemu parkingów funkcjonujących w biurowcach (co najmniej kilkaset dodatkowych miejsc), a przynajmniej realizację spójnego systemu ekranów z informacją o dostępnych miejscach.

Silniejsza komunikacja miejska

Z badań przeprowadzonych w ubiegłym roku przez miasto i Stowarzyszenie #Lepszy Służewiec wynika, że 50-55 proc. dojeżdżających na Służewiec wybiera komunikację miejską, dlatego organizacja silnie wspiera rozwiązania z zakresu transportu publicznego. Studium zawiera propozycje, które większość użytkowników przyjmuje z radością – zwiększenie liczby i częstotliwości kursowania autobusów, a także lepsze skomunikowanie stacji PKP Służewiec poprzez budowę przejścia podziemnego z peronu (do rozważenia budowa dwóch przejść podziemnych). Dodatkowo Stowarzyszenie #Lepszy Służewiec postuluje budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” na linii kolejowej do Piaseczna.  W ramach kompleksowych inwestycji absolutnie niezbędna i pilna jest budowa linii tramwajowej z metra Wilanowska na Służewiec.

Piesi i rowerzyści – rozwiązania do poprawy

Niestety Studium w niewielkim stopniu dostrzega potrzeby poprawienia warunków ruchu pieszego i rowerowego. Dokument zawiera jedynie propozycje budowy nowych chodników, wyznaczenie stref ruchu uspokojonego i ciągów pieszo-rowerowych. Tymczasem można pomyśleć o parkach linearnych, które mogłyby powstać po śladzie dawnych bocznic kolejowych. W zakresie ruchu rowerowego warto uwzględnić takie rozwiązania jak pasy ruchu na jezdni, kontrapasy rowerowe i kontraruch rowerowy.

Zapraszamy do kontaktu!

Drogą mailową: wasz@lepszysluzewiec.pl

Facebook: https://www.facebook.com/lepszy.sluzewiec