SŁUŻEWIEC JAK CANARY WHARF! CO CZEKA NAJWIĘKSZĄ DZIELNICĘ BIUROWĄ W POLSCE?

W 2016 r. sukcesem Stowarzyszenia #Lepszy Służewiec było m.in. przekonanie miasta do zapewnienia optymalnej organizacji ruchu podczas 2 lat remontu ul. Marynarskiej. Wśród wyzwań na 2017 r. są m.in. budowa buspasów, ścieżek rowerowych, przedłużenia ul. Suwak do Cybernetyki oraz prace nad realizacją parku linearnego i placu miejskiego.

Jednym z kluczowych wydarzeń na rynku nieruchomości w 2016 r. było powstanie pierwszej organizacji w Polsce, łączącej interesy właścicieli i zarządców nieruchomości, najemców, pracowników oraz mieszkańców, których celem jest gruntowna zmiana największej dzielnicy biurowej w kraju w atrakcyjne miejsce do pracy i życia. Ważnym sukcesem Stowarzyszenia #Lepszy Służewiec jest m.in. przekonanie miasta do zapewnienia optymalnej organizacji ruchu podczas 2 lat remontu ul. Marynarskiej. 2017 rok minie pod znakiem działań na rzecz przyspieszenia budowy linii tramwajowej z Metra Wilanowska na Służewiec, buspasów, ścieżek rowerowych, przedłużenia ul. Suwak do Cybernetyki oraz np. prac nad realizacją parku linearnego czy otwarcia dla wszystkich parku wokół Szpitala przy ul. Spartańskiej.

Warszawski Służewiec po ponad półtorej dekadzie szybkiego rozwoju stał się największym ogniskiem biur w kraju, gdzie na 1 mln nowoczesnej powierzchni biurowej pracuje ponad 83 tys. osób. W najbliższych latach powstanie tu 1 500 nowych mieszkań.

Wspólnie, elastycznie, pomysłowo

Służewiec, przełamując monokulturę, musi ewoluować w kierunku wielofunkcyjnego obszaru, przyjaznego do pracy, mieszkania i spędzania wolnego czasu. Przykłady holenderskiej dzielnicy Zuidas, katalońskiej 22@Barcelona czy brytyjskiej Canary Wharf udowadniają, że jest to możliwe. Zaledwie kilka miesięcy naszej aktywności, której celem są usprawnienie transportu i poprawia jakości przestrzeni publicznej, pokazują jak duża jest chęć do współdziałania wielu środowisk i że razem można osiągnąć bardzo wiele.

W mijającym roku największym wyzwaniem dla organizacji było zaplanowanie optymalnego dojazdu na Służewiec przez dwa lata remontu głównej ulicy – Marynarskiej. Z inicjatywy Stowarzyszenia powołano tzw. Okrągły Stół, w ramach którego regularnie obradują m.in. przedstawiciele władz Warszawy, inwestora, wykonawcy, Zarządu Transportu Miejskiego czy Tramwajów Warszawskich. Dzięki temu organizacja przekonała miasto do kluczowych rozwiązań, np. utrzymania przejezdności ul. Postępu, wprowadzenia rond turbinowych, zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów i tramwajów oraz uruchomienia dodatkowych kursów Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) do stacji PKP Służewiec.

Dążąc do Shire

W 2017 r. Stowarzyszenie będzie silnie działało, apelując do miasta o realizację pakietu niezbędnych inwestycji w ramach programu „Służewiec na szóstkę”, które w najbliższych latach kompleksowo poprawią dostępność dzielnicy. Organizacja wspiera: pilną budowę linii tramwajowej od Metra Wilanowska na Służewiec, przedłużenie ul. Suwak, lepszy dostęp do stacji PKP Służewiec, uporządkowanie kwestii parkowania, usprawnienie komunikacji publicznej oraz  rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej.

Aby dodatkowo uatrakcyjnić przestrzeń Służewca, Stowarzyszenie w przyszłym roku będzie dalej pracowało nad projektami m.in. wprowadzenia zieleni i elementów małej architektury. Chodzi m.in. o zaadaptowanie terenów wokół nieczynnych bocznic kolejowych w obszarze Domaniewska-Konstruktorska na park linearny, który będzie oazą relaksu, służącą pracownikom i mieszkańcom. Organizacja podjęła rozmowy z dyrekcją Szpitala przy ul. Spartańskiej nad uporządkowaniem
i otwarciem dla wszystkich pięknego ogrodu okalającego Szpital. To wszystko zapoczątkowuje zmiany, aby Służewiec tętnił życiem również po godz. 17.00 i w weekendy.

Razem można więcej

Na świecie organizacje zrzeszające właścicieli, najemców i innych interesariuszy zainteresowanych rozwojem danego obszaru miasta są częstym zjawiskiem. Dobrym przykładem w kontekście Służewca jest np. Wspomniana amsterdamska dzielnica biurowa Zuidas. Ponad 170 podmiotów zrzeszyło się w fundacji Hello Zuidas. Organizacja utrzymuje się ze składek (płaci także miasto). Ściśle współpracuje z miastem, które ma powołaną dedykowana komórkę do rozwoju tego obszaru (Zuidas Amsterdam).

Zapraszamy do kontaktu!

Drogą mailową: wasz@lepszysluzewiec.pl

Facebook: https://www.facebook.com/lepszy.sluzewiec