RUSZA REMONT UL. MARYNARSKIEJ

Nowa organizacja ruchu na Służewcu, wprowadzana na czas remontu ul. Marynarskiej, zawiera zdecydowaną większość z kilkunastu postulatów zgłaszanych przez #Lepszy Służewiec.

RUSZA REMONT UL. MARYNARSKIEJ

– KOMENTARZ STOWARZYSZENIA #LEPSZY SŁUŻEWIEC:

Nowa organizacja ruchu na Służewcu, wprowadzana na czas remontu ul. Marynarskiej, zawiera zdecydowaną większość z kilkunastu postulatów zgłaszanych przez #Lepszy Służewiec. Stowarzyszenie, już od pierwszego spotkania w czerwcu, aktywnie uczestniczyło w tzw. obradach Okrągłego Stołu, których celem było opracowanie czasowych zasad komunikacji. Jako użytkownicy obecni codziennie na Służewcu wspieraliśmy swoją wiedzą m.in. władze miasta, miejskiego inżyniera ruchu, ZMID, ZTM i wykonawcę robót.

Reprezentując wiele grup, w tym mieszkańców, pracowników, najemców oraz właścicieli i zarządców nieruchomości, dzieliliśmy się rozwiązaniami, dzięki którym – mamy nadzieję – dla wszystkich czas remontu będzie mniej dotkliwy. Wśród kluczowych postulatów, które zostały uwzględnione znalazły się zarówno te związane z infrastrukturą pieszo-rowerową, komunikacją publiczną, jak i rozwiązaniami drogowymi, m.in.:

  • zachowanie ciągów rowerowych i możliwie największej liczby przejść dla pieszych
  • realizacja buspasów i wyznaczenie zastępczych zatok autobusowych
  • zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) przez stację PKP Służewiec (funkcjonuje od 4.09)
  • poparcie założeń przetargowych miasta co do zbudowania „nakładki” umożliwiającej zawracanie tramwajów i kursowanie ul. Wołoską (funkcjonuje od 22.08)
  • zachowanie przejezdności ul. Postępu w czasie trwania całej inwestycji (oprócz kilkudniowych zamknięć np. w czasie weekendów)
  • uruchomienie prawoskrętów z ul. Postępu w ul. Marynarską
  • realizacja 2 rond turbinowych – na skrzyżowaniach Cybernetyki z Postępu i Wirażową
  • zapewnienie lewoskrętu z ul. Cybernetyki w Rzymowskiego
  • udrożnienie lewoskrętu na Rondzie Unii Europejskiej (jadąc z ul. Marynarskiej do ul. Wołoskiej)
  • wyznaczenie dwóch pasów na ul. Wołoskiej do skrętu w lewo w ul. Domaniewską.

Stowarzyszenie #Lepszy Służewiec kontynuuje rozmowy z miastem nad wprowadzeniem rozwiązań, których dotychczas nie udało się wdrożyć. Gdy tylko pojawią się nowe możliwości, będziemy wspólnie z władzami pracowali nad ich pilną realizacją.

Warto podkreślić, że również firmy obecne na Służewcu wdrażają ulepszenia, które pomogą przetrwać remont, wśród nich są m.in.: propagowanie wspólnych przejazdów (carpooling), wprowadzenie elastycznych godzin pracy, promowanie korzystania z komunikacji miejskiej.

Ponieważ na początku wszyscy będziemy się uczyć nowych zasad transportu, Stowarzyszenie prosi o dzielenie się swoimi uwagami, sugestiami zmian pod adresem wasz@lepszysluzewiec.pl . Organizacja będzie je analizować i przekazywać miastu z prośbą o wdrożenie. Bieżące informacje można śledzić na profilu Stowarzyszenia na Facebooku: https://www.facebook.com/lepszy.sluzewiec .

14500434_1808279902782811_6763097420736742589_o