LEPSZY SŁUŻEWIEC… WIELOFUNKCYJNY

Służewiec, wzorem najlepszych światowych praktyk, ma szansę ewoluować w kierunku wielofunkcyjnego obszaru – atrakcyjnego do pracy, mieszkania i spędzania wolnego czasu. Zobacz najlepsze przykłady transformacji, do których wkrótce może dołączyć Służewiec!

LEPSZY SŁUŻEWIEC… WIELOFUNKCYJNY

– TAK MOŻE ZMIENIĆ SIĘ NAJWIĘKSZA DZIELNICA BIZNESOWA W POLSCE

Warszawski Służewiec, który po półtorej dekadzie rozwoju stał się największym ogniskiem biur w kraju (na 1 mln. nowoczesnej powierzchni pracuje ponad 83 tys. osób), stoi u progu przełomowych zmian. W najbliższych latach, wzorem najlepszych światowych praktyk, ma szansę ewoluować w kierunku wielofunkcyjnego obszaru – atrakcyjnego do pracy, mieszkania i spędzania wolnego czasu. Zobacz najlepsze przykłady europejskich transformacji, do których wkrótce może dołączyć Służewiec!

#LEPSZY SŁUŻEWIEC

Do kompleksowych zmian dąży m.in. powstałe na przełomie roku Stowarzyszenie #Lepszy Służewiec, pionierska organizacja w Polsce, łącząca siły właścicieli i zarządców nieruchomości, najemców, pracowników oraz mieszkańców. Plany Stowarzyszenia m.in. takie jak poprawa dostępności, jakości przestrzeni publicznej oraz sprawienie, aby dzielnica tętniła życiem także po godzinie 17:00 (promocja carpoolingu, wprowadzenie małej architektury, organizacja wydarzeń specjalnych, integracja lokalnej społeczności), zbiegają się z działaniami miasta. Ratusz chce usprawnić transport oraz infrastrukturę rowerową i pieszą. Dojazd mają zdecydowanie usprawnić m.in. planowana linia tramwajowa z metra Wilanowska na Służewiec, przedłużenie ulicy Woronicza i Suwak czy dodatkowy peron lub przejście podziemne na stacji PKP Służewiec. Z kolei planowana w najbliższych latach budowa ponad 1 500 nowych mieszkań uczyni z tej części Mokotowa prawdziwie różnorodną dzielnicę, przełamując jej monokulturę.

22@BARCELONA, CZYLI INNOWACJE

Program rewitalizacji dawnego przemysłowego przedmieścia Barcelony – Poblenou – o powierzchni aż 200 ha. Celem było powstanie dzielnicy nowych technologii i innowacji, która jednocześnie jest przyjazna mieszkańcom. W 2000 r. rada miasta powołała w tym celu spółkę miejską 22@Barcelona, której zadaniem było zarządzanie transformacją, tak by przyciągnąć nowe inwestycje prywatne, a w efekcie, by doszło do reurbanizacji obszaru. Plany zakładały stworzenie 130 tys. nowych miejsc pracy, budowę 4 tys. mieszkań (częściowo subsydiowanych przez państwo); zwiększenie powierzchni terenów zielonych do 114 tys. m2. Idea programu od początku była holistyczna: chodziło o stworzenie miejsca, gdzie dobrze rozwija się biznes, pracownicy są usatysfakcjonowani, ale również mieszkańcy żyją komfortowo i mogą się zrelaksować. Według jednego z twórców programu, dobrym pomysłem było zrobienie z dzielnicy swego rodzaju laboratorium nowych technologii: tu testowane były różne projekty innowacyjne (rozwiązania małej architektury, motocykl elektryczny dla policjantów, etc). 22@Barcelona stała się płaszczyzną do dzielenia się wiedzą, innowacjami, informacjami o atrakcjach. Powstały interakcje miedzy różnymi stronami zainteresowanymi poprawą warunków w dzielnicy.

22@BARCELONA W LICZBACH

·  4 mln m2 powierzchni biurowej

·  4,5 tys. nowych firm

·  56 tys. nowych pracowników

·   200 mln euro – wartość inwestycji w infrastrukturę miejską (woda, energia, transport, itp);

CANARY WHARF – OD DZIELNICY DOKÓW DO NOWOCZESNEGO BIZNESU

40-hektarowy obszar we wschodnim Londynie, obecnie drugi co do znaczenia biznesowego po London City. Do lat 80. dzielnica doków nad Tamizą, w dużym stopniu w tym okresie podupadła. Projekt rewitalizacji był możliwy dzięki kanadyjskiemu potentatowi finansowemu Paulowi Reichmannowi, który (razem ze wspólnikami) wyłożył środki, ale idea należała do amerykańskich bankowców: Michaela von Clemma i G. Ware’a Travelsteada. Program przygotowany przez rząd Margaret Thatcher w 1981 r. doczekał się sukcesu dopiero pod koniec lat 90. wraz z rozbudową jednej z londyńskich linii metra i połączeniem jej ze stacją kolejową. Terenem zarządza obecnie Canary Wharf Group PLC. Każdego roku odbywa się tu ponad 100 wydarzeń artystycznych. Zarząd grupy chwali się też, że jedną piątą obszaru zajmują tereny rekreacyjne (parki, zielone pasaże dla pieszych, fontanny), rośnie tam ponad tysiąc drzew (dęby, platany, kasztanowce, limonki) i dzięki temu jest to jedno z najbardziej zielonych miejsc w Londynie. Duże znaczenie dla zarządcy mają działania CSR, w tym poświęcone aktywizacji zawodowej ludzi pracujących dawniej w dokach i wyrównywaniu nierówności społeczno-ekonomicznych. W tym celu już w latach 90. przedstawiciele CWG PLC nawiązali współpracę z radą miejską i London Docklands Development Corporation (LDDC), by prowadzić szkolenia zawodowe dla 450 byłych pracowników doków.

CANARY WHARF W LICZBACH

·  1,5 mln m2 powierzchni biurowej

·  112 tys. pracowników

·  300 sklepów, kawiarni, restauracji

·  500 tys. osób tygodniowo odwiedza dzielnicę

·  Siedziba wielu firm z branży bankowej, IT, mediów, instytucji rządowych, m.in.: Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Infosys, Fitch Ratings, HSBC, J.P. Morgan, KPMG, MetLife, Moody’s, Morgan Stanley, RBC, Reuters.

ZUIDAS, CZYLI JAK TO SIĘ ROBI W HOLANDII

Dzielnica w południowym Amsterdamie, zajmująca 270 ha, jeszcze na początku lat 90. Słabo rozwinięta
pod względem budownictwa
biurowego i mieszkaniowego. Przełomem był rok 1998, kiedy to rada miasta przyjęła master plan dla rozwoju Zuidas. Celem było osiągniecie równowagi pomiędzy rozwojem funkcji biznesowych, mieszkaniowych, i rozrywkowych. Powołano organizację zarządzającą tym obszarem – Hello Zuidas (obecnie jej członkami jest ponad 200 firm). Głównym celem było działanie na rzecz rozwoju Zuidas, tak by było dzielnicą przyjazną do prowadzenia biznesu, mieszkania, nauki, a także: ekologiczną, pełną życia, łatwo dostępną dzięki publicznemu transportowi, czystą, bezpieczną. Organizowane są m.in. wydarzenia artystyczne, do współpracy zapraszani są artyści, polecane pobliskie placówki kulturalne. Hello Zuidas rozpowszechnia informacje, które mogą być przydatne każdemu, kto pracuje, mieszka lub przypadkiem trafia do dzielnicy, m.in. o sklepach, placówkach opieki zdrowotnej, placówkach edukacyjnych, hotelach, miejscach rekreacyjnych. Hello Zuidas promuje transport rowerowy i publiczny. Ciekawostką jest, że oferuje pracodawcom konsultacje ze specjalistami z zakresu mobilności i transportu dotyczące wdrażania rozwiązań, które pozwolą pracownikom na bardziej efektywne podróżowanie do i z dzielnicy. Elementem projektu jest współpraca między biznesem i dwoma amsterdamskimi uniwersytetami, które mają tu swoje siedziby (finansowanie programów naukowych, staże studenckie).

ZUIDAS W LICZBACH

·  725 tys. m2 powierzchni biurowej

·  700 firm ma tu swoją siedzibę (główne sektory: finansowy, bankowy, nowe technologie, telekomunikacja), m.in. lokalne filie: Google, AkzoNobel, ABN Amro

·  30 tys. miejsc pracy

·  Jak ludzie docierają do Zuidas:

  • 41% – samochodami
  • 33% – transportem miejskim
  • 26% – rowerami

INICJATYWY Z USA – WSPÓLNIE MOŻNA WIĘCEJ

W USA biznes w centrach miast zrzesza się w organizacje i lobbuje na rzecz rozwoju obszaru, na którym działa. Dla przykładu Downtown Dallas jest spółką akcyjną. Jej programy są finansowane ze składek członkowskich. W ciągu ostatnich 10 lat spółka zainwestowała w poprawę bezpieczeństwa, transportu i ogólnego funkcjonowania w centrum biznesowym miasta (Central Business District) 30 mln dol. Finansuje m.in. 45-osobowy patrol bezpieczeństwa, 11-osobowy zespół oczyszczania ulic i chodników; zarządza kilkoma parkami; organizuje rocznie ok. 40 wydarzeń edukacyjno-kulturalnych. Z kolei DowtownDC (The Downtown Business Improvement District) działa jako prywatna organizacja non-profit. Wśród jej członków są właściciele nieruchomości znajdujących się na obszarze, na którym pracuje. Organizacja promuje partnerstwo publiczno-prywatne. Zatrudnia 130 pracowników. Finansuje się ze składek członkowskich.