Kultura, Służewcu

Dom Kultury „Kadr” to instytucja kulturalno-edukacyjna znajdująca się w trakcie spektakularnej przemiany. Już po wakacjach finalnie otworzy swoją nową siedzibę, przenosząc się do nowoczesnego i funkcjonalnego budynku przy ul. Rzymowskiego 32, tuż obok Galerii Mokotów. Na 7000 m2 powstaną pracownie (w sumie aż 15!), w tym m.in. studio nagraniowe, studio foto z cykloramą, stolarnia, sala widowiskowa na ponad 200 osób, kawiarnia, galeria.

  • Zajęcia kulinarne, ogrodnicze, kursy doszkalające i rękodzielnicze w późnych godzinach wieczornych – takiej oferty kulturalnej i edukacyjnej oczekuje większość pracowników i mieszkańców Służewca. To wynik ankiety przeprowadzonej przez Dom Kultury „Kadr” i Stowarzyszenie #Lepszy Służewiec.
  • W październiku bliżej centrum dzielnicy i w nowoczesnej siedzibie działalność rozpocznie miejsce wyjątkowe, tworzone z myślą o odbiorcach i – co niezwykle ważne – przez samych odbiorców.

W specjalnej ankiecie, w której wzięli udział mieszkańcy i pracownicy biur zlokalizowanych na Służewcu (kobiety i mężczyźni najczęściej w wieku 25-34 lata) DK „Kadr” i Stowarzyszenie #Lepszy Służewiec sprawdzali, jak respondenci spędzają wolny czas, z jakich form aktywności kulturalnej korzystali ostatnio, w jakich zajęciach sportowych uczestniczą i o jakich porach, jakie nowe aktywności mogłyby stać się ich udziałem oraz ile średnio wydają miesięcznie na propozycje edukacyjno-kulturalne. A także, co powinno się znaleźć w idealnym domu kultury oraz gdzie potencjalni odbiorcy szukają informacji o ofercie kulturalnej i edukacyjnej.

Rano i wieczorem

Wśród zajęć, w których większość pytanych chciałaby uczestniczyć (ponad 65 proc.) są różnego rodzaju warsztaty, tak popularne dziś kursy gotowania i ogrodnictwa, wracające do łask zajęcia rękodzielnicze czy nowatorska medytacja mindfulness. Co drugi ankietowany zainteresowany jest również kursami doszkalającymi związanymi z pracą zawodową. Pytani chcieliby, aby były to zajęcia dostosowane do potrzeb zarówno dorosłych, jak i dzieci (43,5). Co interesujące, pracownicy i mieszkańcy Służewca idą z duchem czasu, dlatego z przyjemnością wzięliby udział w warsztatach kodowania, a nawet rozszerzonej rzeczywistości – propozycję zajęć z zakresu VR zgłosiła co dziesiąta osoba. Ankietowani chętnie też będą partycypować w kosztach. Wydatki na ofertę edukacyjno-kulturalną są stałą pozycją w ich budżecie. Wydają miesięcznie od 50 do 100 zł (34 proc. wskazań) i 100-200 zł (28 proc.). W Domu Kultury Kadr znajdą się m.in. kawiarnia, punkt informacyjny dot. ofert pracy i miejsce spotkań. Zapytani o idealny dom kultury respondenci podpowiadają, że mogłyby się w nim znaleźć również: biblioteka (10,5 proc. wskazań), siłownia i restauracja (co dwunasty respondent), a na dalszych miejscach znajdują się kino oraz sala zabaw dla dzieci.

Z książką i w kinie

Wolny czas pracownicy i mieszkańcy Służewca spędzają dziś najczęściej na czytaniu książek (trzy czwarte ankietowanych), spotkaniach z rodziną i znajomymi (68 proc.), wypadach do kina, teatru, galerii, domu kultury (niemal 63 proc.), uprawianiu sportu, słuchaniu muzyki i przed komputerem (niemal co drugi respondent). W ostatnim miesiącu respondenci czytali książki, byli w kinie (68 proc.), na koncercie (40 proc.), w teatrze (co trzeci), na wystawie i kursie doszkalającym (24 proc). Wśród najpopularniejszych zajęć sportowych znajdują się: joga i zumba (średnio co trzeci pytany), crossfit, sztuki walki, taniec, na dalszych miejscach znalazły się siłownia i fitness.

– Nasze działania kierujemy do szerokiego grona odbiorców: pracowników korporacji, które na Służewcu mają swoją siedzibę, mieszkańców, którzy osiedli tu jeszcze w latach 60. i 70. oraz młodych, którzy dopiero wprowadzają się do nowobudowanych osiedli. Naszym głównym celem jest stworzenie atrakcyjnej dla oferty kulturalnej dla każdej z tych grup. Stąd idea przeprowadzenia ankiety, której wyniki zamierzamy przekuć na realne propozycje. Misją DK „Kadr” jest integracja służewieckiej społeczności oraz udział w budowaniu tożsamości dzielnicy – mówi Zbigniew Darda, dyrektor Domu Kultury „Kadr”.

 

Z różnego rodzaju propozycji mieszkańcy i pracownicy biurowców na Służewcu korzystają dziś najczęściej późnym wieczorem i nocą oraz w weekendy. Co czwartemu udaje się to rano, przed pracą. A to ważny sygnał do tego, by pierwsze zajęcia w „Kadrze” rozpoczynać już o godz. 6 czy 7, a ostatnie wieczorem. Odbiorcy dostaną też dodatkową możliwość, by z oferty instytucji korzystać w porze lunchu, co w dużych europejskich miastach jest już standardem.

Z ankiety, którą przeprowadziliśmy wcześniej z Biurem Drogownictwa m.st. Warszawy wynika, że coraz więcej pracowników Służewca wybiera elastyczny czas pracy, rozpoczynając zawodowy dzień o różnych porach. Warto ten wolny czas wypełnić interesującą ofertą aktywności. Rozmawiamy również z Domem Kultury „Kadr” o możliwości wprowadzenia zajęć w przestrzeń biurowców na Służewcu – zdradza Karina Koziej, prezes Stowarzyszenia #Lepszy Służewiec.

 

Służewiec po zmianach

Zmiany w Domu Kultury „Kadr” to kolejny krok na drodze do tego, by Służewiec stał się dzielnicą przyjazną zarówno dla mieszkańców, jak i dla pracujących tu osób. Przedłużenie ul. Suwak do Cybernetyki, przedłużenie ul. Woronicza i budowa linii tramwajowej ze Służewca do Metra Wilanowska, prace Stowarzyszenia #Lepszy Służewiec nad poprawą jakości przestrzeni publicznej i zwiększeniem ilości zieleni, a także zapowiadane wdrożenie strefy płatnego parkowania, wprowadzenie ruchu jednostronnego na Konduktorskiej i Domaniewskiej, poprawa komunikacji autobusowej i kolejowej oraz udogodnienia dla pieszych i rowerzystów, to wszystko sprawia, że Służewiec staje się dobrze funkcjonującym i ważnym fragmentem miasta.

Warszawa, 06.07.2017 r.

Zapraszamy do kontaktu!

Drogą mailową: wasz@lepszysluzewiec.pl

Facebook: https://www.facebook.com/lepszy.sluzewiec